Het schooljaar is begonnen met 15 kleuters: 7 oudsten en 8 jongsten.
De juffen in deze groep zijn: juf Linda de Graaff en juf Mayonne de Coninck.
Juf Linda is er op maandag en dinsdag en juf Mayonne op woensdag, donderdag en vrijdag.

Op woensdag, donderdag en vrijdag komt Lea van de Troubadour ook met ons meedoen, samen met juf José.

De PUK-juffen Tosca en Jessica komen af en toe om TAK-toetsen ( =Taaltoets Alle Kinderen --> het onderdeel Passieve Woordenschat ) af te nemen en om de kinderen te halen voor de PUK-groep voor extra taalondersteuning. Ze beginnen ermee op 8 oktober en er zal 1 groepje starten.  

 

puk en co

In de kleutergroepen werken we in thema's van vakantie tot vakantie en die wisselen ieder schooljaar. In dit schooljaar komen de volgende thema's aan bod:

1. Huishouden ( over jezelf en het omgaan met de ander );

2. Feest ( over St. Maarten, Sinterklaas en Kerstmis );

3. Beroepen ( over wat je ouders doen en wat jezelf later zou willen gaan doen );

4. Op reis ( over andere landen en hoe ze daar wonen en leven );

5. Zomer ( over jaargetijden, kleding en de natuur )

 

 

 7 x geld besparen in het huishouden 1498986978