Deze eerste schoolweek zal in het teken staan van weer even ‘wennen’ aan elkaar en....hoe ging het allemaal ook al weer.

Met gebruik van de Kanjertraining gaan we elkaar allemaal weer ‘opnieuw’ leren kennen.